SMALL.

SMALLSMALL is een programma om lichamelijke activiteit van senioren in het dagelijkse leven te bevorderen. Ouderen van 55 tot 85 jaar die onvoldoende bewegen worden telefonisch benaderd voor deelname aan het SMALL programma. In het programma wordt bewegen in het dagelijkse leven, zoals wandelen en fietsen, gestimuleerd met behulp van een beweegcoach en een stappenteller.

Daarnaast maken groepsactiviteiten, waarin gezondheidsvoorlichting en veelzijdige beweegactiviteiten worden aangeboden, deel uit van het SMALL programma. SMALL wordt georganiseerd in de eigen wijk of buurt en staat onder deskundige leiding. Het SMALL project is effectief gebleken voor het verbeteren van de lichamelijke fitheid en de toename van dagelijkse lichamelijke activiteit. De methode en de bijbehorende instrumenten zijn vastgelegd in gestandaardiseerde protocollen en trainingen.