2. Keuze samenwerkingspartners.

Om één van de GALM programma’s te kunnen uitvoeren is samenwerking met een aantal partners gewenst vanwege de benodigde expertise en toegang tot de doelgroep. Omdat GALM nauw samenwerkt met de provinciale sportorganisaties (PSO) is de eerste stap het contact leggen met deze organisatie in uw regio.

Zij beschikken over de kennis en de licentieovereenkomst voor het uitvoeren van de diverse GALM programma’s. Zij hebben contacten met veel gemeenten in de provincie en beschikken over een netwerk van sportorganisaties waarmee ze samenwerken en een pool van geschoolde lesgevers die ze kunnen inzetten.

Tezamen met de gemeente worden de andere partners (Stichting Welzijn, sportverenigingen, wijkcomité, ouderenorganisaties, GGD, GGZ) gekozen om het project uit te voeren. De samenwerkingspartners maken een werkplan voor de uitvoering van het gekozen GALM programma.

Gegevens van de regioconsulenten van de provinciale sportorganisaties in Nederland en Oost-Vlaanderen (België) vindt u in onderstaande tabel.

[table id=1 /]