SCALA.

Scala paginaSCALA is een programma om lichamelijke activiteit van ouderen (55-85 jaar) met een chronische aandoening te bevorderen. Aan het programma kunnen ouderen met uiteenlopende chronische aandoeningen deelnemen. In het programma staat centraal wat deelnemers fysiek nog kunnen. Op basis van een fysieke fitheidstest wordt het programma afgestemd op de individuele belastbaarheid van de deelnemers. De nadruk ligt op het krijgen van plezier in bewegen, het leren benutten van de eigen fysieke mogelijkheden, het bevorderen van de fysieke fitheid en het in contact komen met leeftijdsgenoten.

Het programma wordt wekelijks in de eigen wijk aangeboden onder deskundige begeleiding. Een SCALA-les duurt 60 minuten met na afloop een gezamenlijke afsluiting met koffie en thee. Deelname aan SCALA bevordert de lichamelijke activiteit en de fysieke fitheid van de deelnemers. De methode en de bijbehorende instrumenten zijn vastgelegd in gestandaardiseerde protocollen en trainingen.