GALM.

GAlm congres weerbaarheid je ruimte innemen

GALM is een programma om ouderen die onvoldoende lichamelijk actief zijn meer te laten bewegen. Het is een laagdrempelige aanpak waarbij ouderen persoonlijk worden benaderd om aan een beweegprogramma deel te nemen. In het programma ligt de nadruk op plezier in bewegen, het kennismaken met uiteenlopende vormen van bewegen, het bevorderen van de fysieke fitheid en het in contact komen met leeftijdsgenoten uit de eigen buurt.

Het groepsprogramma bestaat uit een wekelijkse beweegles (60 minuten) in de eigen buurt onder deskundige begeleiding, met na afloop gezamenlijk koffie drinken. Deelname aan GALM leidt tot een aantoonbare toename van lichamelijke activiteit, verbetering van fysieke fitheid en toename van de sociale contacten. De methode en de bijbehorende instrumenten zijn vastgelegd in gestandaardiseerde protocollen en trainingen.