1. Keuze van de doelgroep.

.

GALM bestaat uit diverse programma’s voor ouderen in de leeftijd van 60-85 jaar die onvoldoende bewegen. De eerste stap is de leeftijd vaststellen van de doelgroep ouderen waarvoor het programma bedoeld is. Hierna kan een keuze worden gemaakt uit programma’s voor het stimuleren van bewegen van ouderen (GALM, SMALL), een programma voor het stimuleren van bewegen van ouderen met chronische aandoeningen of lichamelijke beperkingen (SCALA) of een programma voor het stimuleren van bewegen van ouderen die vereenzaamd zijn (Sociaal Vitaal).

Als de doelgroep is bepaald kan de wijk of buurt worden gekozen. Met behulp van een globale buurtscan kan het gebied worden afgebakend waarin de ouderen wonen en kunnen de beschikbare voorzieningen om te bewegen in kaart worden gebracht. Bovendien geeft de buurtscan inzicht in de sociale en gezondheidskenmerken van de gekozen buurt of wijk en in mogelijke samenwerkingspartners die actief zijn in de wijk of buurt. Voor een buurtscan kan gebruik worden gemaakt van GGD rapportages die online beschikbaar zijn.