Programma’s.

GALM is oorspronkelijk ontwikkeld als een bewegingsstimuleringsmethode om ouderen die onvoldoende lichamelijk actief zijn te activeren om meer te gaan bewegen. Het voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen hebben we daarbij als uitgangspunt genomen. GALM is een veelzijdig beweegprogramma dat in 1995 en 1996 is ontwikkeld en waarin het lichamelijk activeren van ouderen centraal staat.

In de loop van de tijd zijn uit de GALM methode nieuwe beweegprogramma’s voor ouderen voortgekomen. Ook al hebben nieuwe programma’s een eigen naam, we duiden ze allemaal aan als GALM programma’s.

Overzicht Galm Programma
programma overzicht GalmGALM, een sportstimuleringsstrategie voor senioren, staat voor; Groninger Actief Leven Model. GALM onderscheidt zich van andere bewegingsstimuleringsstrategieën door:

 • Zich specifiek te richten op sportief niet actieve senioren (55-65 jaar)
 • Aan te haken bij de specifieke wensen van de doelgroep
 • De deelnemers langdurig te begeleiden en te stimuleren
 • Het (her)winnen van plezier in sportieve activiteiten centraal te stellen

Lees meer over GALM

programma overzicht small SMALL is een programma om lichamelijke activiteit van senioren in het dagelijkse leven te bevorderen. Centraal staat het bewegen in het dagelijkse leven met behulp van excercise counseling. SMALL onderscheidt zich van andere bewegingsstimuleringsstrategieën door:

 • Zich specifiek te richten op sportief niet actieve senioren (55-85 jaar)
 • Wordt georganiseerd in de eigen wijk of buurt
 • Groepsactiviteiten, waarin gezondheidsvoorlichting en veelzijdige beweegactiviteiten worden aangeboden
 • Bewegen in het dagelijkse leven zoals wandelen en fietsen

Lees meer over SMALL

programma overzicht sociaal vitaalSociaal Vitaal is een programma voor kwetsbare ouderen van 55-85 jaar met eenzaamheids- of somberheidsklachten. Sociaal Vitaal onderscheidt zich van andere bewegingsstimuleringsstrategieën door:

 • Zich specifiek te richten op sportief niet actieve senioren (55-85 jaar)
 • Laagdrempelig groepsprogramma
 • Vaardigheidstrainingen gericht op verbeteren zelfvertrouwen en verminderen eenzaamheidsklachten.
 • Wordt in eigen buurt of wijk aangeboden

Lees meer over Sociaal Vitaal

programma overzicht scalaSCALA is een programma om lichamelijke activiteit van ouderen (55-85 jaar) met een chronische aandoening te bevorderen. Aan het programma kunnen ouderen met uiteenlopende chronische aandoeningen deelnemen. In het programma staat centraal wat deelnemers fysiek nog kunnen. SCALA onderscheidt zich van andere bewegingsstimuleringsstrategieën door:

 • Zich specifiek te richten op ouderen (55-85 jaar) met een chronische aandoening
 • Centraal staat wat deelnemers fysiek juist nog kunnen
 • Op basis van een fysieke fitheidstest wordt het programma afgestemd op de individuele belastbaarheid
 • De nadruk ligt op het krijgen van plezier in bewegen

Lees meer over SCALA