Over Galm.

GALM is ontwikkeld in samenwerking met verschillende regionale en landelijke partners, waaronder GALM consulenten werkzaam bij de provinciale sportorganisaties, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), Centrum voor Beweging en Onderzoek Groningen (CBO), BeginmetBewegen.nu en vele medewerkers die deel hebben uitgemaakt van het landelijk GALM team. De ontwikkeling en coördinatie van het GALM project is in handen van Stichting GALM in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen – Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen.

Ontwikkeling GALM

GALM heeft zich kunnen ontwikkelen dankzij startsubsidies van en samenwerking met verschillende partijen: het Ministerie van VWS; de Nederlandse Hartstichting; ZonMw; NOC*NSF; het Fonds Ouderenhulp; Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen; Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie; vier campagnes van het ministerie van VWS namelijk “Nederland in Beweging”, de “FLASH campagne”, de “Breedtesport Impuls” en het “Nederlands Actieplan Sport en Bewegen”; de financiële en personele input van de deelnemende Nederlandse gemeenten en de eigen bijdrage van de deelnemers.

Regionaal en Landelijk

Bovendien zijn de provinciale sportorganisaties, tegenwoordig gebundeld in Sportkracht 12, de GALM opleiders, de GALM lesgevers, de testleiders en de benadermedewerkers van vitaal belang geweest voor het succesvol uitvoeren van dit grootschalige project. Tevens zijn we natuurlijk erg blij met het grote aantal ouderen dat deelneemt aan de GALM programma’s en daardoor meer is gaan bewegen. Wij zijn allen bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage en betrokkenheid.