Toekomst.

SPA51592Het GALMt in Tjechie

In de komende jaren wordt er gewerkt aan de verdere innovatie van de GALM programma’s. Het accent zal komen te liggen bij de verdere uitbreiding van gezonde leefstijl programma’s, technologische vernieuwingen en het ondersteunen van nieuwe doelgroepen.

Door het toenemen van de levensverwachting worden ouderen uitgedaagd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en deel te nemen aan het leven. Om dit te ondersteunen zullen de GALM programma’s op specifieke groepen ouderen worden afgestemd en zal het programma worden uitgebreid.

Om programma’s zo adequaat mogelijk aan te kunnen bieden en te kunnen financieren zal worden samengewerkt met organisaties die betrokken zijn bij de doelgroep ouderen en zorg, zoals de GGD, de GGZ en maatschappelijke dienstverleningsorganisaties, alsmede met organisaties die al betrokken waren bij GALM, zoals welzijnsorganisaties, sportverenigingen en provinciale sportorganisaties gebundeld in SportKracht12.