3. Maken van een uitvoeringsplan.

.


Om één van de GALM beweegprogramma’s te kunnen uitvoeren dient een uitvoeringsplan te worden gemaakt. In dit plan worden afspraken gemaakt over het benaderen van ouderen, de afname van de fitheidstesten, de uitvoering van het programma, de continuering van het programma, de taakverdeling tussen de partners en de financiering van het programma.

Voor het maken van het uitvoeringsplan zijn concrete protocollen beschikbaar. Hiermee kunnen de uitvoeringsplannen nauwkeurig worden uitgewerkt, zodat alle samenwerkingspartners inzicht hebben in hun uit te voeren taken, benodigde personele inzet en beschikbare financiële vergoeding.

Bij het maken van een uitvoeringsplan is het van belang voldoende tijd te reserveren voor het rond krijgen van de (co)financiering. Op basis van het uitgewerkte uitvoeringsplan wordt door de partners een convenant opgesteld en ondertekend. Het maken van een werkplan neemt gemiddeld 2-4 maanden in beslag.