Veranderende tijden

Geplaatst op 04/03/2014 · Geplaatst in Algemeen Nieuws

Sinds 1997 worden GALM  en spin-off projecten in Nederland en Oost-Vlaanderen uitgevoerd ter bevordering van een gezonde actieve leefstijl en maatschappelijke participatie van senioren.  Inmiddels zijn ruim 1 miljoen senioren benaderd, hebben ruim 100.000 senioren deelgenomen aan een fitheidstest en zijn 70.000 senioren langdurig in beweging gekomen.

GALM is gestart als samenwerkingsverband van de Rijkuniversiteit Groningen en de landelijke Stichting MBvO (opgegaan in het NISB). Medewerkers waren aangesteld bij deze organisaties op basis van vaak langdurige subsidietrajecten. Sinds enkele jaren zijn de landelijke (en ook regionale ) overheidssubsidies sterk teruggelopen, hetgeen geresulteerd heeft in het oprichten van de Stichting GALM, die in 2013 een zakelijke dienstverleningsrelatie met Sportkracht12 (landelijke bundeling van de 12 Provinciale Sport Organisaties) is aangegaan. De Provinciale Sport Organisaties zijn hierin een exclusieve samenwerking aangegaan met de Stichting GALM. De Provinciale Sport Organisaties kunnen de GALM projectdocumentatie, software, strategieën en testen inzetten en ondersteuning bieden in lokale situaties.

GALM projecten zijn maatwerk, de projecten worden doorlopend geëvalueerd en aangepast. Nieuwe werkwijzen, zoals het nieuwe welzijn worden ingepast in de projecten door het ontwikkelen van modules die hierbij aansluiten. Om deze doorontwikkeling van producten en diensten, inclusief de onderbouwing van de effectiviteit, op een kwalitatief goede wijze voort te kunnen zetten wordt inmiddels een deel van de kosten doorberekend in de projecten. U kunt hierbij denken aan licentiekosten, kosten voor ondersteuning en advisering, kosten voor rapportages en kosten voor het op maat maken van documenten en protocollen in nieuwe projecten (zoals Sociaal Vitaal). Voor gemeenten die nog gewend waren aan de oude projectbegrotingen is deze werkwijze nieuw.

Wij hopen de komende jaren onze bestaande relaties te kunnen meenemen in deze nieuwe samenwerkingsvormen en hen te kunnen blijven bieden wat zij van ons gewend zijn, namelijk een kwalitatief hoogwaardige dienst, die uiteindelijk maar één doel kent: zoveel mogelijk senioren uit te nodigen zo lang en plezierig mogelijk actief te blijven!