Scala pagina

Ontwikkeling nieuwe GALM projecten

Geplaatst op 04/02/2014 · Geplaatst in Algemeen Nieuws

Er zijn het afgelopen jaar nieuwe GALM programma’s ontwikkeld! Lees hieronder meer over deze nieuwe GALM programma’s.

(1) ADL trainingsprogramma voor verzorgings- en verpleegtehuizen
Stichting GALM heeft een bewegingsprogramma voor bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen ontwikkeld en uitgetest in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen. Het doel van het programma is het bevorderen van activiteiten in het dagelijkse leven (ADL activiteiten) van bewoners. Ter ondersteuning van het bevorderen van ADL activiteiten worden de been- en armkracht, het uithoudingsvermogen en het balansvermogen van de bewoners getraind. In het programma ligt de nadruk op het bevorderen van ADL beweegroutines van ouderen. De verzorging speelt een centrale rol in het ondersteunen van de bewoners bij het op peil houden van hun ADL activiteiten.  Het GALM ADL programma is inmiddels met succes uitgetest in vier verzorgingshuizen en zal in 2014 worden uitgevoerd in de provincie Groningen.

(2) ZEMBLA: zelfmanagement training en ondersteuning voor deelnemers beweegroepen
Stichting GALM heeft voor deelnemers aan beweeggroepen het ZEMBLA trainingsprogramma ontwikkeld. ZEMBLA is de afkorting van Zelfmanagement voor Beweegroepen ter Bevordering van Lichamelijke Activiteit. Doel is het bevorderen van lichamelijk activiteit op langere termijn. Om dit te realiseren krijgen de deelnemers informatie over de voorwaarden om als groep zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan (benodigde groepsgrootte, contributiegelden, inhuren lesgever en reserveren zaal) . Bovendien wordt de deelnemers geleerd hoe ze effectief nieuwe leden kunnen werven. Ook wordt met de deelnemers bekeken hoe zij zelf tijdens de zomervakantie activiteiten kunnen opstarten.  en zelf beweegactiviteiten kunnen opstarten. Tot slot  worden samen met de  deelnemers activiteiten in de eigen buurt in kaart gebracht en worden ze begeleid om te gaan participeren in activiteiten in de eigen buurt. Inmiddels is een pilot gestart voor het uittesten van de ZEMBLA methode.